Pexels anastasia shuraeva 7278606

10 aandachtspunten voor de starter

Heb je zonet de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap gemaakt?

Er komt heel wat kijken bij de opstart van een eigen zaak: het uitwerken van een businessplan, zorgen voor de nodige financiering, een mooi branding verhaal uitwerken, aantrekken van cliënteel, onderhandelen met leveranciers, enzovoort. 

Bij een opstart komen ook juridische topics aan bod. Rechtaan zet daarom enkele belangrijke juridische aandachtspunten op een rij!

Ondernemingsnaam

Jouw onderneming moet zichtbaar en herkenbaar zijn en dat begint natuurlijk met een logo en bedrijfsnaam. Bij de keuze van de ondernemingsnaam moet je rekening houden met de handels- en vennootschaps- en merknamen die reeds in gebruik zijn.

Via de publieke online zoekfunctie van de Kruispuntbank van Ondernemingen kan je nagaan of jouw ondernemingsnaam nog beschikbaar is in België. De link kan je alvast hier terugvinden. We raden aan een aantal varianten uit te proberen, want ook bij mogelijke verwarring met bestaande namen kunnen problemen ontstaan.

Raadpleeg ook het Merkenregister van het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom, naast optionele andere bronnen zoals Graydon of Google.

Indien je tevens online aanwezig wenst te zijn, controleer dan zeker eens of je ook een domeinnaam en sociale mediapagina kan aanmaken met jouw favoriete ondernemingsnaam.

Top

Keuze van de structuur van jouw onderneming

Bij de opstart van je onderneming zal je geconfronteerd worden met de vraag of je jouw onderneming wenst te registreren als eenmanszaak of als vennootschap.

De keuze zal afhangen van de aard van de activiteiten van jouw onderneming en het financiële plaatje.

Wanneer je kiest voor een vennootschap, moet je vervolgens ook het type vennootschap bepalen aan de hand van volgende elementen: oprichtingsformaliteiten, hoegrootheid van de inbrengen, belastingregime, aansprakelijkheidsregime, aantal vennoten/aandeelhouders, verplichtingen op vlak van boekhouding en jaarrekening, overdraagbaarheid van de deelbewijzen/aandelen enz.

Zie je het bos door de bomen niet? Geen probleem, diverse partijen kunnen jou hierin bijstaan, ook Rechtaan!

Top

Verzekeringen

Niet enkel op privévlak zijn verzekeringen een mooie risicodekking, hetzelfde geldt voor jouw ondernemingsactiviteiten. In sommige sectoren is een verzekering zelfs verplicht. Maak dus zeker een afspraak met jouw verzekeringsmakelaar- of agent.

Top

Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen

Jouw onderneming moet in ieder geval geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Die inschrijving moet steeds up-to-date zijn. Vergeet jouw inschrijving dus niet te aan te passen wanneer je bijvoorbeeld nieuwe activiteiten gaat uitoefenen.

Top

Verplichtingen t.a.v. jouw huidige werkgever

Het is uiteraard mogelijk om jouw eigen ondernemingsverhaal voor te bereiden terwijl je nog werkzaam bent bij jouw huidige werkgever. Maar opgelet met niet-concurrentie- en niet-afwervingsclausules in jouw arbeidsovereenkomst die zelfs kunnen nawerken ná het einde van jullie arbeidsrelatie!

Een niet-concurrentiebeding verbiedt je concurrerende activiteiten uit te oefenen en door middel van een niet-afwervingsbeding kan jouw werkgever voorkomen dat je personeel, klanten of leveranciers gaat afsnoepen.

Uiteraard zijn er ook andere wettelijke en contractuele bepalingen relevant zoals omtrent confidentialiteit en intellectuele eigendom. Ga bijvoorbeeld geen klantenlijsten kopiëren voor eigen doeleinden!

Top

Algemene voorwaarden en contracten

Rechtaan gelooft sterk in de waarde van op maat gemaakte algemene voorwaarden. Deze lijken bijkomstig…totdat er zich een discussie voordoet.

Door middel van algemene voorwaarden kan je relatie met jouw klant zorgvuldig afbakenen. Volgende vragen kunnen aan bod komen: Is meerwerk vervat in de prijs? Wat als de klant de opdracht annuleert? Dient de klant een factuur binnen een bepaalde termijn te protesteren?

Daarenboven is het van belang de nodige waarborgen in te bouwen voor het geval de klant jouw facturen niet betaalt. Je kan naast een nalatigheidsintrest ook een forfaitaire vergoeding vragen, de opeisbaarheid van niet-vervallen facturen afdwingen van zodra één factuur niet betaald is enz. In de onfortuinlijke situatie van het onvermogen van de klant kan onder meer een eigendomsvoorbehoud jouw redding zijn.

Het is verleidelijk om op internet op zoek te gaan naar standaardcontracten voor jouw bedrijf. Vaak bevatten deze evenwel niet de vereiste componenten, zijn deze niet afgestemd op jouw onderneming, zijn ze niet wetsconform of bieden ze simpelweg onvoldoende bescherming.

Bij grensoverschrijdende contracten kan daarenboven de terminologie verwarring zaaien: de betekenis van een begrip kan afhankelijk zijn van het toepasselijke recht.

Top

Intellectuele eigendom

Het is essentieel dat je de intellectuele eigendom van anderen respecteert. Vaak heb je bepaalde licenties of goedkeuringen nodig alvorens je jouw diensten en producten op de markt kan zetten. Dit is in het bijzonder het geval in de IT-wereld.

Kijk van bij de start ook naar de opties om jouw eigen intellectuele eigendom te beschermen. Verdient jouw merknaam of logo een registratie? De bescherming komt bovendien professioneel over.

Top

Website terms of use en cookiebeleid

Website Terms of Use bepalen de toepasselijke regels voor algemene bezoekers van jouw website. Interactieve websites zullen uitgebreidere Terms of Use nodig hebben dan louter informatieve websites. Voorzie dus in gebruikersregels afgestemd op de grootte en de aard van jouw onderneming.

Cookies zijn kleine databestanden die door een website op een computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen bezoekers helpen bij het navigeren op jouw website en kunnen jou de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van jouw website te optimaliseren. Bezoekers moeten de nodige informatie krijgen over het gebruik van cookies en hoe zij met de cookies kunnen omgaan. Voor het gebruik van meer dan noodzakelijke cookies, moet je het expliciet akkoord van de websitebezoeker krijgen.

Top

Privacybeleid

In een privacybeleid wordt verwezen naar de bescherming van de persoonsgegevens en zet de onderneming de krijtlijnen van de verwerking van persoonsgegevens voor eigen doeleinden uiteen. Dit in navolging van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of in het Engels: de GDPR), die niet alleen op grote onderneming van toepassing is, maar ook op de kleine starter. Het is dus zeker aan te raden om je in de materie in te lezen zodoende van bij een start een GDPR-compliant verhaal te schrijven.

Top

Legal risk management

Bij ondernemen komt risico’s nemen. Maar hoe ver wil je precies gaan?

Neem je de door jouw leverancier aangeboden contracten in detail door of bekijk je ze eerder eens van ver? Vind je het nodig om schriftelijke overeenkomsten met jouw onderaannemers af te sluiten of niet? Laat je de jou aangeboden handelshuurovereenkomst nalezen door een expert?

Het zijn vragen die je jezelf ‘en cours de route’ zult stellen, dus het is mooi om hier bij het begin al even over te reflecteren en bewust de risico’s af te wegen.

Krijg je al juridische kopzorgen bij het lezen van deze aandachtspunten? Pieker niet onnodig en neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag verder!

Top