Contracten

Zeker van je stuk met correcte contracten

Wanneer je onderneming groeit, lukt het niet meer om met elke klant, leverancier, onderaannemer … ad hoc afspraken te maken. Je hebt basiscontracten nodig, en een vaste, sluitende werkwijze om deel te nemen aan het rechtsverkeer.

Elke samenwerking die je als ondernemer aangaat, staat of valt namelijk met duidelijke afspraken. Of het nu gaat om klanten, leveranciers, onderaannemers of zakenpartners: door een zakelijke relatie juridisch te formaliseren, voorkom je veel gedoe - en kosten! - áls er iets misgaat. Proactief handelen is dus de boodschap.

Rechtaan neemt de commerciële relaties van jouw onderneming onder de loep en adviseert je over de juridische kwalificatie en de overeenkomst die het best bij jouw bedrijfsactiviteiten past. Als je dat wil, stellen we ook duurzame contracten op, zodat ze jouw onderneming als gegoten zitten en die helpen bloeien.

Of twijfel je over een contract dat je voor je krijgt? Wil je zeker weten wat een bepaalde clausule precies betekent? Of vrees je dat een inbreuk is gepleegd op een contractuele afspraak: leg het geschil even voor aan ons en laat ons samen de eerste rechter zijn. Vertrouw op Rechtaan voor een solide second opinion.

Rechtaan spreekt jouw taal

Je schakelt Rechtaan in voor een advies, één contract, of alle juridische documenten die je bedrijf nodig heeft. En als je dat wilt, tekenen we aansluitend het operationele proces uit waarin dit contract een rol speelt of nemen we de contractonderhandelingen met je business partner van je over.

Ben je er niet helemaal gerust in dat je onderneming in orde is met de aan de contracten gelinkte GDPR-regelgeving? Dan zet Rechtaan ook de interne bedrijfspolicy’s op punt. En wil je simpelweg zeker zijn dat geen enkel juridisch hiaat over het hoofd wordt gezien? Neem ons dan onder de arm voor het volledige legal risk management.

Rechtaan spreekt kortom de taal van jouw business, en dat zowel in het Nederlands als in het Engels. Franstalige documenten nodig? Dan brengen we je in contact met een gespecialiseerde juridisch vertaler.

Rechtaan spreekt jouw taal

Zo gewenst, kan Rechtaan aanbevelingen doen om het document toegankelijker maken voor de doelgroep. Bijvoorbeeld het invoegen van de eigen branding, icoontjes, infographics, aangepast taalgebruik enz. Dit in lijn met de laatste contracting legal design richtlijnen!

Deze juridische documenten kan Rechtaan voor jouw onderneming opstellen:

Algemene voorwaarden en websitevoorwaarden

Sluit je je contracten af met een offerte of enkel via een online bestelproces? Of zijn beide opties mogelijk? Lever je alleen aan ondernemingen of ook wel aan consumenten? En ben je dan in orde met de bijzondere consumentenwetgeving?

Afspraken tussen jouw onderneming en jouw klant helder op papier zetten, is essentieel. Bepaal daarvoor eerst duidelijk wat je onderneming doet: fysieke producten verkopen, diensten leveren, licenties uitreiken, goederen verhuren, agentuur … Rechtaan zet eerst een kapstok op en draft daarna een helder document. Met het nodige legal design maken we er eventueel zelfs een aantrekkelijk document van dat perfect aansluit bij de branding van je bedrijf.

Pixel cells g72a081c33 640

Ingebrekestelling

Wil je een business partner aanspreken over een gebrekkig uitgevoerd werk of een hardleerse wanbetaler een stevige waarschuwing sturen? Met een formele ingebrekestelling wijs je jouw business partner een laatste keer op gemaakte fouten én geef je de kans om die recht te trekken. We bepalen eerst samen de strategie (zoals de gepaste focus en tone of voice van de brief, bekijken of we bijzondere consumentenregels moeten respecteren enz.), daarna gaan wij aan het schrijven.

Heb je zelf een ingebrekestelling ontvangen? Dan helpt Rechtaan je om gepast te antwoorden en te handelen. Hierbij bekijken we ook het operationele proces: hoe waarachtig is de claim, worden deze fouten vandaag nog steeds gemaakt, heb je een aansprakelijkheidsverzekering, is het nuttig om een provisie aan te leggen?

SAAS-contracten, licentievoorwaarden, software app development en ICT service level agreements

Rechtaan heeft een ruime expertise met ICT-contracten in diverse sectoren (software as a service, software app development en algemene service level-overeenkomsten). Founder Eveline heeft bijzondere interesse en diepgaande kennis van de onderliggende processen, tools en terminologie, en doceert hier ook over aan de Arteveldehogeschool. Dankzij deze achtergrond maken we dit soort overeenkomsten 100% op maat. Daarbij leggen we de nodige links naar het vaak onlosmakelijk verbonden GDPR-luik.

Dit alles gieten we volgens jouw voorkeur in een klassieke overeenkomst of in een ‘algemene voorwaarden’-format.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Wil je tijdens onderhandelingen gevoelige informatie delen, zonder het risico dat die een week later online staat of je prospect er misbruik van maakt? Sluit dan eerst een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst af. Rechtaan stelt een wederkerige of eenzijdige variant voor je op.

Onderaannemingsvoorwaarden en leveranciersvoorwaarden

Is het sales proces – al dan niet via een uitgebreid CRM/ERP-systeem – mooi uitgewerkt? Top! Maar vergeet de andere zijde niet: die van de leveranciers en onderaannemers.

Leg je leveranciers en onderaannemers eigen contracten voor, zo kan je die sneller afsluiten en weet je zeker wat je tekent. Zorg ook voor ‘back-to-back’ contracten, dan haal je je – als partij tussen je klant en je leverancier – geen restrisico’s op de hals. Een voorbeeld maakt het duidelijk: sta je als copywriter auteursrechten af aan jouw klant, zorg er dan voor dat de onderaannemer die jou helpt ook de auteursrechten aan jouw onderneming afstaat.

Andere overeenkomsten en juridische documenten

Enkele voorbeelden van andere contracten die Rechtaan kan opmaken: samenwerkingsovereenkomst, terbeschikkingstelling van een onroerend goed, verwerkersovereenkomst (in het kader de GDPR), overeenkomst overdracht aandelen, overname handelsfonds, leningsovereenkomst, handelsagentuur, overeenkomst tot uitgave van een boek, dading, enzovoort. Hulp nodig bij nog een ander juridisch document? Vraag het ons, we zitten maar one phonecall away.

A836c6 a4081105350e473e87148922e9643846mv2

"Rechtaan is de geknipte juridische partner voor het nalezen van cruciale contracten. De communicatie verliep erg vlot, duidelijk, vriendelijk en correct. Evelines werk is grondig, uitgebreid toegelicht en ruim binnen de vooropgestelde deadline afgeleverd. Ze heeft duidelijk kennis van zaken en weet deze kennis ook begrijpbaar te maken voor een juridische leek. Ik kies voor toekomstig juridisch advies met veel overtuiging opnieuw voor Rechtaan."

— Stefanie Baert van Foodlove

Baryon

"In de kader van de redactie en publicatie van mijn boek werd Baryon een uitgaveovereenkomst voorgeschoteld. Bij Rechtaan kon ik terecht voor een revisie van het contract en mijn verdere vragen. Zo kon ik na een productieve overleg met de uitgeverij met een gerust gemoed mijn handtekening plaatsen."

— Koen Van den Eeckhout van Baryon

Cropped Logo Delphine baseline transparant

"Fijne vlotte samenwerking voor het aanmaken van mijn Algemene Voorwaarden als freelancer!"

— Delphine Van Belleghem, social media professional & communicatie consultant

Hoeveel kost zo'n waterdicht contract?

Dat weet je vóór je met Rechtaan in zee gaat. Om op maat een contract op te stellen, krijg je een offerte met een duidelijke prijs. Aan de hand van jouw input stellen we een eerste versie van de tekst op, die we nadien verfijnen door verdiepende vragen te stellen. Werken we met een vaste prijs, dan is een aanpassingsronde inbegrepen.