Corporate

De juridische kant van jouw zaak op orde

Van de oprichting van je vennootschap tot het stopzetten ervan en alles daartussenin. Rechtaan is jouw juridische partner in elke levensfase van je onderneming. We begeleiden je bij het uittekenen of implementeren van de interne werkwijzen die je helpen te groeien.

Rechtaan staat graag aan je zij voor de lange termijn, maar helpt je met evenveel plezier bij een specifiek project.

  • Wil je een aandeelhoudersovereenkomst opstellen?
  • Heb je een raad van bestuur of algemene vergadering te organiseren?
  • Ga je aandelen overdragen?
  • Of gaat het even moeilijk en wil je jouw aansprakelijkheid als bestuurder beperken?
  • Kortom: heb je legal advice nodig?

Klop aan bij Rechtaan. We scheppen klaarheid, gieten alles in juridisch correcte documenten en geven jou de nodige heads-ups. Waar dat nodig is, stemmen we af met je accountant, fiscalist of bedrijfsrevisor. En blijkt Rechtaan een keer niet de beste partner om je met een bepaalde kwestie te helpen? Dan leiden we je zonder omwegen naar een specialist ter zake.

Wil jij je kunnen concentreren op jouw core business? Vertrouw dan op Rechtaan voor rechttoe rechtaan juridische ondersteuning.

Deze juridische documenten kan Rechtaan voor jouw onderneming opstellen:

Aandeelhoudersovereenkomst

Een stokpaardje van Rechtaan – we love it! Zodra je samen met iemand anders onderneemt, moet je een open gesprek voeren over de onderlinge samenwerking binnen die vennootschap. Geruggensteund door onze begeleiding, pen je enkele cruciale juridische zaken neer. Denk bijvoorbeeld aan de investeringspolitiek, beperkingen van de overdracht van aandelen, waardebepalingen, wederzijdse opties, niet-concurrentieplicht en een geschillenregeling.

Nothing is set in stone: zo’n aandeelhoudersovereenkomst neem je geregeld opnieuw onder loep, maar een basisdocument heb je nodig vanaf dag één. We bekijken met jou welke aspecten het best ook in de statuten van de vennootschap komen. En als je dat wil, stemt Rechtaan alles rechtstreeks af met je accountant en/of notaris.

Cropped Evelinevanden Abeele By Fredography Full 58

Corporate housekeeping

Ofwel: het juridisch-administratief ‘onderhoud’ van de interne werking van jouw onderneming. We bekijken bijvoorbeeld of de statuten van de vennootschap nog up-to-date zijn en je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen volledig is. Of we klaren de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden uit, zodat binnen je onderneming duidelijk is wie welke beslissingen mag nemen en welke handtekeningen kan zetten.

Rechtaan kan ook jouw rechterhand zijn om een bestuursvergadering of algemene vergadering voor te bereiden of te notuleren. Wat moet er zeker aan bod komen en dus vermeld worden in de oproepagenda? Hoe formuleer je tegenstrijdig belang als bestuurder in je notulen?

Samengevat: waar de expertise van je economisch ingestelde accountant eindigt, vult Rechtaan de juridische leemtes op.

Beto logo mail 1

"Eveline is onze vaste legal partner voor ons te ondersteunen in onze ambitieuze startup Betotrace. Ze denkt mee vanuit het bedrijf, zorgt dat we op juridisch en corporate vlak altijd op het juiste spoor zitten en volgt dit proactief mee op. Super tevreden van!"

Thomas de Witte van Betotrace

Bouwxlence

"Eveline maakt juridisch advies heel laagdrempelig, zonder poespas, geen formeel gedoe, maar een aangename en persoonlijke aanpak. In onze groei binnen BouwXLence maakt ze ons wegwijs en vertaalt het juridisch kluwen naar concrete mogelijkheden en valkuilen. Het is fijn en geruststellend om te kunnen vertrouwen op een betrokken partner voor de langere termijn, die meedenkt in het grotere geheel."

Wendy van BouwXLence

Hoeveel kost juridische ondersteuning
door Rechtaan?

Ook op dat vlak kom je nooit voor verrassingen te staan. Waar het kan, spreken we vooraf een vast tarief af. Voor projecten waarbij Rechtaan aan uurtarief werkt, vind je op je vrijblijvende offerte een realistische inschatting.

De blik van een bedrijfsjurist nodig?
Rechtaan helpt je met elk legal issue, groot of klein.